Terms of Use

Terms of Use

Điều khoản sử dụng

Lời nói đầu

Chào mừng bạn sử dụng [THIẾT BỊ itel]!


Bằng văn bản này, itel MOBILITY LIMITED và các công ty liên kết toàn cầu (sau đây gọi là "itel" hoặc "chúng tôi") nhắc nhở bạn đọc và hiểu các Điều khoản sử dụng này (sau đây gọi là "Thỏa thuận này"). Để sử dụng đúng cách hệ thống và phần mềm itel (sau đây gọi chung là "Phần mềm") và các dịch vụ của itel (sau đây gọi chung là "Dịch vụ"), vui lòng đọc kỹ và hiểu đầy đủ các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này, đặc biệt là phần Quy tắc sử dụng và chọn chấp nhận hoặc không chấp nhận (trẻ em cần có người giám hộ hợp pháp khi đọc). Quy tắc sử dụng có thể được tô sáng để thu hút sự chú ý của bạn. Trừ khi bạn đã đọc và chấp nhận tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này, bạn không có quyền tải xuống, cài đặt hoặc sử dụng Phần mềm và Dịch vụ này.

Để nâng cao trải nghiệm người dùng hoặc nâng cao hiệu suất an toàn của sản phẩm, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực phát triển phần mềm và dịch vụ mới, đồng thời cung cấp cho bạn kịp thời các bản cập nhật phần mềm (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc nâng cấp, sửa đổi và hoàn thiện chức năng cho phiên bản phần mềm) hoặc sửa chữa. Thỏa thuận này có thể được itel cập nhật bất cứ lúc nào và các điều khoản cập nhật sẽ được công bố trên các thiết bị itel và có hiệu lực kể từ ngày hiệu lực của Thỏa thuận sửa đổi. Việc bạn tiếp tục tải xuống, cài đặt, sử dụng, đăng nhập và các thao tác khác của bạn sẽ được coi là bạn đã đọc và đồng ý tuân thủ Thỏa thuận cập nhật.

1. Phần mềm và dịch vụ này

1.1 Hệ thống itel: đề cập đến hệ điều hành tùy chỉnh được itel phát triển độc lập dựa trên Google Android hoặc hệ điều hành của một thương hiệu khác. Quyền sở hữu hệ thống này thuộc về itel. (1) thông tin bao gồm nhưng không giới hạn ở các mã được lưu trữ trên thiết bị và các phần mềm nhúng, tài liệu, giao diện, nội dung và phông chữ khác được cung cấp cho bạn thông qua thiết bị itel và bất kỳ tài liệu nào được bảo vệ bằng bản quyền của itel hoặc bên cấp phép; (2) cập nhật hoặc nâng cấp phần mềm được mô tả trong (1).
1.2 Phần mềm: đề cập đến chương trình ứng dụng hệ thống được itel phát triển độc lập đi cùng với hệ thống itel.
1.3 Dịch vụ: đề cập đến các dịch vụ khác nhau có liên quan do itel cung cấp cho người dùng thông qua Phần mềm này.

1.3.1 Bạn có thể sử dụng trình duyệt, chức năng ghi âm, máy tính, thời tiết, quản lý tệp, tải xuống, ghi chú, điện thoại, SMS, camera, ảnh, sổ địa chỉ, Bluetooth và các chức năng khác. Các dịch vụ cụ thể được cung cấp tùy thuộc vào thiết bị itel bạn đã mua;
1.3.2 Bạn có thể sử dụng Dịch vụ này thông qua điện thoại di động, máy tính bảng và các thiết bị đầu cuối khác do itel đưa ra thị trường. Đồng thời, itel sẽ tiếp tục làm phong phú hình thức thiết bị đầu cuối cho người dùng Dịch vụ này.
1.3.3 Khi bạn sử dụng thiết bị itel, một số phần mềm và dịch vụ có thỏa thuận người dùng riêng hoặc các quy tắc khác. Vui lòng đọc kỹ trước khi sử dụng phần mềm hoặc dịch vụ nêu trên.

itel bảo lưu quyền sở hữu trí tuệ đối với Phần mềm và Dịch vụ này cũng như tất cả nội dung thông tin liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn ở thiết kế giao diện UI, hình ảnh, phông chữ, âm thanh, v.v.). Các quyền sở hữu trí tuệ ở trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền, nhãn hiệu và bằng sáng chế, được bảo vệ theo luật pháp và quy định tương ứng và các công ước quốc tế có liên quan. itel cấp cho bạn giấy phép cá nhân, không thể chuyển nhượng và không độc quyền để sử dụng Phần mềm và Dịch vụ này. Bạn có thể cài đặt, sử dụng, hiển thị và chạy Phần mềm và Dịch vụ trên thiết bị itel cho các mục đích phi thương mại. Với những vấn đề không được ủy quyền rõ ràng trong Thỏa thuận này, chẳng hạn như bán hàng thương mại, sao chép và cho phép bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng Phần mềm này, bạn cần xin riêng văn bản cho phép chính thức từ itel.

2. Quy tắc sử dụng Phần mềm và Dịch vụ này

2.1 Bạn hiểu và đồng ý rằng khi chọn sử dụng thiết bị itel, bạn phải tuân thủ các quyền và nghĩa vụ được quy định trong Thỏa thuận này.
2.2 Vì itel có thể phát triển nhiều phiên bản phần mềm cho các thiết bị khác nhau, bạn nên chọn phần mềm phù hợp để tải xuống và làm theo các lời khuyên để cài đặt chính xác.

2.3 Để nâng cao trải nghiệm người dùng, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực phát triển phần mềm và dịch vụ mới, đồng thời cung cấp cho bạn kịp thời các bản cập nhật phần mềm (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc nâng cấp và hoàn thiện chức năng cho phiên bản phần mềm) hoặc sửa chữa. Để tạo điều kiện cho bạn trải nghiệm dịch vụ tốt hơn bằng thiết bị itel, Phần mềm này có thể kích hoạt chức năng nâng cấp và cập nhật tự động cho bạn theo mặc định. Bạn có thể chọn có hoặc không bật chức năng này trong các cài đặt phần mềm.

2.4 Để cung cấp dịch vụ có chất lượng tốt hơn và độ an toàn cao hơn, itel có thể khuyên bạn cài đặt phần mềm khác trong quá trình bạn cài đặt Phần mềm này. Bạn có thể chọn cài đặt chúng hoặc không.

2.5 Trừ khi được quy định rõ ràng theo luật pháp và quy định, itel cung cấp các dịch vụ hỗ trợ với các công nghệ hiện có và sẽ làm hết sức để đảm bảo hoạt động an toàn, nhanh chóng, hiệu quả, chính xác, ổn định và liên tục của Phần mềm và Dịch vụ này, nhưng với giới hạn của công nghệ hiện có, tình trạng này có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bất ổn khác nhau, do đó itel từ chối mọi bảo đảm liên quan đến tính liên tục, kịp thời, bảo mật, tính toàn vẹn và chính xác của Phần mềm và Dịch vụ này. itel không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc bạn không thể nhận hoặc gửi tin nhắn, thực hiện hoặc nhận cuộc gọi, thực hiện các cài đặt phù hợp hoặc các hoạt động khác trong quá trình bạn sử dụng Phần mềm và Dịch vụ này do các tình huống bao gồm nhưng không giới hạn ở các trường hợp sau:

2.5.1 Không thể sử dụng Phần mềm hoặc Dịch vụ, gián đoạn do tin tặc tấn công, virus và các sự cố bảo mật thông tin khác, bảo mật phần mềm, sự bất ổn của hệ thống đường truyền thông tin, các hành động của chính phủ hoặc các sự kiện bất khả kháng khác;

2.5.2 Không thể sử dụng Phần mềm hoặc Dịch vụ, gián đoạn do gọi đến giao diện của bên thứ ba để đáp ứng nhu cầu sử dụng phần mềm hoặc dịch vụ cụ thể của bạn;
2.5.3 Không thể sử dụng Phần mềm hoặc Dịch vụ, gián đoạn do bạn tự nguyện tải xuống bất kỳ phần mềm nào của bên thứ ba hoặc sử dụng dịch vụ của bên thứ ba;
2.6 Bạn hiểu và đồng ý rằng itel có thể tạm dừng, làm gián đoạn hoặc ngừng cung cấp Phần mềm và Dịch vụ này theo sự phát triển kinh doanh của chính mình hoặc theo yêu cầu của các cơ quan tư pháp, quy định và giám sát. 
2.7 Việc bạn sử dụng Phần mềm và Dịch vụ này sẽ tiêu hao thiết bị, băng thông, lưu lượng truy cập và các tài nguyên khác. Các khoản phí cho các tài nguyên trên chẳng hạn như tiền mua thiết bị itel, phí truy cập Internet, phí SMS và tiền khoản thanh toán cho các dịch vụ giá trị gia tăng của Phần mềm sẽ do bạn tự chi trả.
2.8 Trừ khi được luật áp dụng cho phép và với sự ủy quyền bằng văn bản của itel, bạn không được sử dụng hay xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu Phần mềm và Dịch vụ này.

3. Những điều cần cân nhắc khi bạn sử dụng Phần mềm và Dịch vụ này

3.1 Bạn hoàn toàn hiểu và đồng ý: khi bạn sử dụng một dịch vụ cụ thể của Phần mềm này, các quyền và giao diện có liên quan của thiết bị có thể được yêu cầu để đạt được các tính năng tương ứng, đồng thời một thỏa thuận người dùng riêng cũng có thể được yêu cầu cho một số dịch vụ nhất định. Vui lòng đọc kỹ các thỏa thuận và quy tắc liên quan đã nói ở trên trước khi sử dụng dịch vụ này;

3.2 itel có quyền hiển thị tất cả các loại thông tin cho bạn trong quá trình cung cấp Dịch vụ này, bao gồm nhưng không giới hạn ở các lời nhắc về ủy quyền, thông tin quảng cáo và thông tin khuyến mại, v.v. Thông tin có thể xuất hiện dưới dạng thông báo của hệ thống hoặc cửa sổ bật lên. Nếu bạn không đồng ý nhận thông tin nhất định, bạn có thể hủy dịch vụ liên quan, điều này cuối cùng có thể dẫn đến chức năng dịch vụ liên quan sẽ không khả dụng;
3.3 Bạn hiểu và đồng ý: itel sẽ thực hiện những nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để bảo vệ tính bảo mật khi lưu trữ dữ liệu của bạn trong quá trình bạn sử dụng Dịch vụ này, nhưng itel không thể đảm bảo hoàn toàn, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tình huống sau:
3.3.1 itel không chịu trách nhiệm cho việc bạn xóa hoặc không lưu trữ được dữ liệu liên quan trong Phần mềm và Dịch vụ này;
3.3.2 itel có quyền tự quyết định thời gian lưu trữ lâu nhất đối với dữ liệu của bạn trong Phần mềm và Dịch vụ này cũng như dung lượng lưu trữ dữ liệu tối đa trong thiết bị dựa trên tình huống thực tế và bạn có thể tự mình sao lưu dữ liệu liên quan trong Phần mềm và Dịch vụ này theo nhu cầu riêng của mình;

3.4 Khi bạn sử dụng Dịch vụ này, nội dung cụ thể được hiển thị có thể khác nhau tùy thuộc vào phiên bản Phần mềm bạn sử dụng. Bạn hiểu và đồng ý: khi bạn đang sử dụng một phiên bản nhất định của Phần mềm này hoặc vào các trang liên quan của ứng dụng do itel phát triển, để cung cấp cho bạn trải nghiệm dịch vụ tốt hơn, thông tin cần thiết như vị trí cài đặt, kích thước và giao diện UI của ứng dụng được cài đặt trên thiết bị đầu cuối của bạn có thể được điều chỉnh, tùy thuộc vào phiên bản thực tế do itel cung cấp.
3.5 Khi bạn sử dụng Phần mềm và Dịch vụ này, bạn không được thực hiện các hành vi sau, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

3.5.1 Phát hành, truyền tải, truyền bá hoặc lưu trữ nội dung vi phạm pháp luật và các quy định, chính sách, trật tự công cộng, thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội, chẳng hạn như lăng mạ, phỉ báng, bạo lực hoặc vi phạm tôn giáo, v.v; phát hành, truyền tải, truyền bá hoặc lưu trữ thông tin bịa đặt hoặc thông tin quảng cáo nhằm mục đích lường gạt hoặc lừa dối người khác;
3.5.2 Cho thuê, cho mượn, sao chép, sửa đổi, liên kết, in lại, biên dịch, phát hành hoặc xuất bản Phần mềm này và các hành vi tương tự;
3.5.3 Bẻ khóa, thiết kế đối chiếu, tách rời, dịch ngược hoặc phá hủy Phần mềm này theo cách khác hay truy cập hoặc gây nhiễu Phần mềm này bằng cách sử dụng các trình cắm, tiện ích bổ sung hoặc các công cụ/dịch vụ của bên thứ ba không được itel ủy quyền;

3.5.4 Sao chép, sửa đổi, thêm, xóa, vận hành dưới dạng gắn kết hoặc tạo bất kỳ tác phẩm dữ liệu phái sinh nào của Phần mềm, dữ liệu được phát hành vào bất kỳ bộ nhớ đầu cuối nào trong quá trình vận hành Phần mềm, dữ liệu tương tác của phía máy khách và máy chủ trong quá trình vận hành Phần mềm và dữ liệu hệ thống cần thiết cho hoạt động của Phần mềm hoặc thêm, xóa hay thay đổi các chức năng hoặc hiệu ứng hoạt động của phần mềm bằng cách sửa đổi hoặc chế tạo các hướng dẫn và dữ liệu xảy ra trong quá trình vận hành phần mềm hoặc vận hành hay phát tán công khai phần mềm và phương pháp được sử dụng cho các mục đích trên cho dù là mang tính thương mại hay tính chất khác;
3.5.5 Thực hiện các hành vi khác vi phạm pháp luật và các quy định, chính sách, trật tự công cộng, thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội hoặc các hành vi không được itel ủy quyền bằng văn bản.

3.6 Bạn hoàn toàn hiểu và đồng ý rằng nếu bạn cần đăng ký tài khoản khi sử dụng Phần mềm này, bạn sẽ chịu trách nhiệm bảo mật đúng cách đối với thông tin tài khoản và mật khẩu tài khoản đã đăng ký và bạn sẽ chịu trách nhiệm cho mọi hành vi xảy ra trong tài khoản bạn đã đăng ký với thiết bị itel, bao gồm mọi nội dung bạn phát hành và mọi hậu quả phát sinh từ đó.

3.7 Bạn sẽ tự đánh giá các nội dung mà bạn có quyền truy cập khi sử dụng Dịch vụ này và chịu các rủi ro phát sinh từ việc sử dụng các nội dung đó, bao gồm rủi ro phát sinh từ sự phụ thuộc vào tính chính xác, tính đầy đủ hoặc tính thực tế của nội dung. itel không thể và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà bạn phải chịu do các rủi ro trên.
3.8 Nếu itel tìm thấy hoặc nhận được báo cáo từ những người khác rằng bạn đã vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận này, itel sẽ có quyền bất cứ lúc nào mà không cần thông báo: xóa và bảo vệ nội dung liên quan; đình chỉ hoặc chấm dứt việc bạn sử dụng tài khoản itel tương ứng hoặc tất cả Dịch vụ; điều tra trách nhiệm pháp lý và thực hiện các biện pháp khác. Nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này, do đó gây thiệt hại cho bất kỳ bên thứ ba nào, bạn sẽ tự chịu mọi trách nhiệm phát sinh từ đó và bồi thường cho itel bất kỳ tổn thất nào itel phải chịu từ đó (bao gồm nhưng không giới hạn ở các hình phạt hành chính, phí luật sư, phí điều tra và thu thập chứng cứ).

4. Phần mềm và dịch vụ do bên thứ ba cung cấp

4.1 Để gúp bạn sử dụng thiết bị itel thuận tiện, Phần mềm này có thể sử dụng phần mềm hoặc dịch vụ của bên thứ ba và kết quả của việc sử dụng và truy cập đó do bên thứ ba cung cấp (bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ và nội dung do bên thứ ba cung cấp mà bạn chuyển đến thông qua Dịch vụ này hoặc dịch vụ và nội dung mà bên thứ ba đó truy cập thông qua nền tảng mở của itel). Ngoài các điều khoản của Thỏa thuận này, bạn sẽ tuân thủ các thỏa thuận người dùng của bên thứ ba trong việc sử dụng phần mềm hoặc dịch vụ do bên thứ ba cung cấp trên thiết bị itel. itel không thể đảm bảo tính bảo mật, tính chính xác và hiệu lực của các dịch vụ và nội dung do bên thứ ba cung cấp và các rủi ro không chắc chắn khác, đồng thời bạn sẽ tự chịu các rủi ro và trách nhiệm liên quan từ đó.
4.2 Cho dù phần mềm hoặc dịch vụ của bên thứ ba được cài đặt sẵn trong thiết bị itel hay bạn tự kích hoạt hoặc đăng ký phần mềm hoặc dịch vụ đó, bạn đều hiểu và đồng ý rằng itel không thể cung cấp bất kỳ sự bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý nào về tính bảo mật, tính chính xác và hiệu lực của các dịch vụ và nội dung do bên thứ ba cung cấp và các rủi ro không chắc chắn khác.
4.3 Mọi tranh chấp giữa bạn và bên thứ ba nói trên cung cấp phần mềm và dịch vụ sẽ do bạn và bên thứ ba giải quyết, đồng thời bạn sẽ chịu trách nhiệm liên quan nếu có.

5. Những điều cần cân nhắc đặc biệt cho trẻ em

Trẻ em (luật pháp của các quốc gia hoặc khu vực khác nhau có ngưỡng riêng khi xác định độ tuổi của trẻ em, chúng tôi sẽ xác định trẻ em chủ yếu dựa trên luật pháp và quy định của quốc gia hoặc khu vực nơi đặt doanh nghiệp) không được phép sử dụng phần mềm hoặc dịch vụ của chúng tôi trừ khi có sự đồng ý và hướng dẫn của người giám hộ hợp pháp của trẻ và khi được luật pháp và quy định liên quan cho phép.

6. Chính sách quyền riêng tư

itel quan tâm đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và đã đặt ra chính sách quyền riêng tư. Chính sách quyền riêng tư nêu lên thông tin chi tiết về cách itel thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo "Chính sách quyền riêng tư".

7. Trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng

itel có quyền đánh giá liệu hành vi của người dùng có tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận này hay không. Nếu người dùng được coi là vi phạm luật pháp và quy định có liên quan hoặc các quy định của Thỏa thuận này hoặc các quy tắc liên quan, dựa trên mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm của người dùng, itel có quyền xóa nội dung vi phạm, hạn chế, đình chỉ hoặc chấm dứt việc sử dụng Phần mềm và Dịch vụ này của người dùng, điều tra trách nhiệm pháp lý của người dùng và thực hiện các biện pháp khác mà itel cho là phù hợp. Với bất kỳ tổn thất nào do itel phải chịu từ đó (bao gồm nhưng không giới hạn ở các khiếu nại nhận được từ bất kỳ bên thứ ba hoặc bất kỳ hình phạt hành chính nào, phí thu thập bằng chứng, điều tra và phí luật sư), người dùng phải tự chịu mọi trách nhiệm.

8. Giải quyết tranh chấp

Sự hình thành của Thỏa thuận này, tính hiệu lực, thực thi, việc diễn giải và giải quyết tranh chấp của Thỏa thuận sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp Đặc khu Hành chính Hồng Kông của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (không có luật xung đột). Bất kỳ tranh chấp hoặc tranh cãi nào giữa bạn và itel dựa trên Thỏa thuận này đều sẽ được giải quyết trước tiên thông qua tham khảo ý kiến thân thiện. Nếu không thể giải quyết thông qua tham khảo ý kiến thân thiện, bạn đồng ý rằng tranh chấp hoặc tranh cãi đó sẽ được gửi đến Trung tâm Trọng tài Quốc tế Hồng Kông để giải quyết. Nơi phân xử trọng tài là Hồng Kông, Trung Quốc và ngôn ngữ trọng tài là tiếng Anh.

9. Nội dung khác

9.1 Tiêu đề của tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này chỉ vì mục đích dễ đọc, không có ý nghĩa thực sự và sẽ không được sử dụng làm cơ sở để diễn giải ý nghĩa của Thỏa thuận này.
9.2 Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này trở nên không hợp lệ hoặc không thể thực thi được một phần vì bất kỳ lý do nào, các điều khoản còn lại ở đây sẽ vẫn có tính hiệu lực và ràng buộc đối với cả hai bên.
9.3 Nếu Thỏa thuận này được thực hiện bằng tiếng Anh, tiếng Ả Rập và các ngôn ngữ khác và nếu có bất kỳ sự khác biệt nào, phiên bản tiếng Anh ở đây sẽ được áp dụng.
9.4 Thỏa thuận này được cập nhật vào ngày 30 tháng 6 năm 2020.