Privacy Policy

Privacy Policy

Chính sách quyền riêng tư

Cập nhật: ngày 30 tháng 6 năm 2020

Ngày hiệu lực: ngày 30 tháng 6 năm 2020

 

          itel MOBILITY LIMITED và các công ty liên kết toàn cầu (sau đây gọi là "itel" hoặc "chúng tôi") hoàn toàn tôn trọng quyền riêng tư của bạn và sẽ làm hết sức mình để bảo vệ tính bảo mật cho thông tin cá nhân của bạn. Trong quá trình cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ, chúng tôi có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý của bạn hoặc theo các quy định có liên quan của luật pháp và quy định áp dụng. Chính sách quyền riêng tư này (sau đây gọi là "Chính sách") nhằm mục đích hỗ trợ bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu giữ, chia sẻ và truyền thông tin cá nhân của bạn mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của itel, hiểu các quyền của bạn đối với thông tin cá nhân được cung cấp cho chúng tôi và hiểu cách chúng tôi bảo vệ các quyền của bạn. Chính sách này áp dụng cho các sản phẩm và dịch vụ của itel hiển thị hoặc cung cấp liên kết đến Chính sách này. Với nhiều sản phẩm và dịch vụ của itel, Chính sách này có thể không bao gồm tất cả các tình huống thu thập và sử dụng thông tin cá nhân. Chúng tôi có thể bổ sung thông qua chính sách quyền riêng tư của các sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể hoặc bằng các cách thức thông báo khác được cung cấp trong quá trình thu thập dữ liệu. Ví dụ: tùy thuộc vào loại sản phẩm hoặc dịch vụ itel bạn sử dụng và quốc gia nơi bạn cư trú, các sản phẩm hoặc dịch vụ tương ứng có thể áp dụng các cách khác nhau để thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Nếu một sản phẩm hoặc dịch vụ itel cụ thể có chính sách quyền riêng tư riêng biệt, chính sách quyền riêng tư riêng biệt sẽ được sử dụng trước tiên và nội dung của chính sách quyền riêng tư riêng biệt sẽ có mức độ ưu tiên cao hơn. Bất kỳ phần nào không thuộc chính sách quyền riêng tư riêng biệt của sản phẩm hoặc dịch vụ itel cụ thể sẽ đều tuân theo nội dung của Chính sách quyền riêng tư này.

          Trước khi bạn sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi hoặc cho phép chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn, vui lòng đọc Chính sách này để hiểu các thông lệ của chúng tôi về thông tin cá nhân của bạn và vui lòng truy cập Chính sách này thường xuyên để tìm hiểu các nội dung cập nhật của Chính sách này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng cho chúng tôi biết.

I. Cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn

           "Thông tin cá nhân" đề cập đến tất cả các dữ liệu có thể trực tiếp hoặc gián tiếp định danh hoặc liên quan đến một thể nhân bằng cách tham chiếu đến thông tin định danh, thuộc tính, đặc điểm hoặc thông tin nhận dạng khác của thể nhân hoặc thông qua sự kết hợp của các thông tin nhận dạng này. Bạn có thể cần cung cấp thông tin cá nhân khi sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ itel. Bạn không bắt buộc phải cung cấp thông tin cá nhân của mình cho itel, nhưng trong một số trường hợp, nếu bạn chọn không làm như vậy, chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan, chúng tôi cũng không thể phản hồi hoặc giải quyết các vấn đề bạn đã gặp. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích được mô tả trong Chính sách này. Sau đây là một số ví dụ về thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn:

1. Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập

1.1 Thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi

          Để cho phép bạn truy cập các chức năng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cần thiết khi chúng tôi cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn. Ví dụ:

1. Thông tin tài khoản. Khi bạn đăng ký các sản phẩm hoặc dịch vụ của itel, chẳng hạn như tạo tài khoản ỨNG DỤNG, tham gia tương tác với cộng đồng trên diễn đàn, v.v., tùy thuộc vào chức năng của các sản phẩm hoặc dịch vụ khác nhau, bạn có thể cần cung cấp: số điện thoại, tên, biệt hiệu, hình đại diện, ngày sinh, quốc tịch, tuổi, thành phố nơi bạn cư trú và các thông tin khác; khi bạn cần đăng nhập thuận tiện hơn vào hệ thống có liên quan, chẳng hạn như sử dụng tính năng nhận dạng khuôn mặt hoặc mở khóa bằng dấu vân tay để đăng nhập nhanh, bạn có thể cần cung cấp thông tin sinh trắc học tương ứng về khuôn mặt hoặc dấu vân tay;

2. Thông tin đơn hàng. Khi bạn mua sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi trực tuyến hoặc ngoại tuyến, để đảm bảo có thể cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn kịp thời và chính xác, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin như tên người nhận, số điện thoại, mã bưu chính và địa chỉ;

3. Thông tin sau bán hàng. Khi bạn cần chúng tôi cung cấp dịch vụ sau bán hàng hoặc hy vọng chúng tôi giải quyết các sự cố bạn gặp phải trong quá trình sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ, bạn có thể cần cung cấp thông tin như tên, số điện thoại, thông tin thiết bị, địa chỉ cư trú, mô tả sự cố trong các tình huống, chẳng hạn như điền vào thẻ bảo hành / thẻ bảo hành điện tử hoặc đưa ra phản hồi về sự cố này;

4. Thông tin khác bạn cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ: khi bạn tham gia vào các hoạt động của chúng tôi như rút thăm trúng thưởng, giải đố có thưởng và nghiên cứu thử nghiệm người hâm mộ, bạn có thể cần cung cấp biệt hiệu cá nhân, hình đại diện, tên, số điện thoại và các thông tin khác theo nhu cầu của các tình huống cụ thể.

1.2 Thông tin chúng tôi có được trong quá trình bạn sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi

           Trong quá trình bạn sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ itel, khi cần cung cấp cho bạn sản phẩm hoặc dịch vụ, với sự ủy quyền hoặc đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cần thiết, bao gồm:

1. Thông tin thiết bị. Do một số dịch vụ nhất định sẽ dành cho một loại thiết bị cụ thể, trong quá trình kích hoạt doanh nghiệp và sử dụng thiết bị, chúng tôi có thể thu thập thông tin liên quan đến thiết bị như tên thiết bị, model thiết bị, cài đặt ngôn ngữ và vùng, mã định danh thiết bị, thông tin và trạng thái phần cứng thiết bị, thói quen người dùng, địa chỉ IP, địa chỉ Mac, phiên bản hệ điều hành, PLMN, phiên bản hệ thống Android, thiết bị của nhà vận hành mạng, v.v.

2. Thông tin nhật ký. Khi bạn sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập những thông tin nhất định và lưu trữ trong tệp nhật ký. Ví dụ: thời gian truy cập dịch vụ, tần suất truy cập, thời gian sử dụng, tin nhắn lịch sử tạm thời, nhật ký hệ thống tiêu chuẩn, thông tin sự kiện (lỗi, sự cố, khởi động lại, nâng cấp), v.v.

3. Thông tin vị trí Khi bạn cần sử dụng những dịch vụ nhất định dựa trên vị trí, chẳng hạn như sử dụng phần mềm điều hướng, xem điều kiện thời tiết ở một vị trí địa lý, truy xuất vị trí điện thoại của bạn, chia sẻ vị trí địa lý của bạn với người khác, v.v., với sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể thu thập và xử lý thông tin gần đúng hoặc chính xác về vị trí thực tế của thiết bị bạn sử dụng. Ví dụ: thông tin vĩ độ và kinh độ, mã quốc gia hoặc khu vực, mã thành phố, mã định danh cộng đồng, tuyến đường điều hướng, mã định danh nhà vận hành, v.v. Chắc chắn là trừ khi bạn đồng ý hoặc để tuân thủ yêu cầu pháp lý của quốc gia hoặc khu vực có liên quan, chúng tôi sẽ không tiếp tục thu thập thông tin vị trí để xác định xem bạn ở đâu. Bạn có quyền tắt quyền truy cập dịch vụ vị trí cho các ứng dụng liên quan ngay trên thiết bị di động của mình.

4. Thông tin cookie. Các trang web, ứng dụng tương tác, sản phẩm itel và quảng cáo của chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ như cookie, thẻ pixel và đèn hiệu web để thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân có liên quan của bạn.

5. Thông tin cá nhân khác. Các loại sản phẩm hoặc dịch vụ khác nhau có thể thu nhận các loại thông tin cá nhân khác nhau về bạn. Ví dụ: các sản phẩm thể thao như máy theo dõi tập thể dục và đồng hồ thể thao có thể thu nhận thông tin như nhịp tim, số bước và vị trí của bạn. Do các sản phẩm hoặc dịch vụ chúng tôi cung cấp cho bạn có số lượng lớn, chúng tôi không thể liệt kê hết tất cả các tình huống sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Đối với thông tin cá nhân không thuộc Chính sách quyền riêng tư này, sản phẩm hoặc dịch vụ có liên quan sẽ thông báo cho bạn về thông tin cá nhân có thể được thu thập thông qua chính sách quyền riêng tư cụ thể của sản phẩm hoặc dịch vụ nói trên hay bằng thông báo hoặc các cách thức khác, đồng thời sẽ xin phép bạn trước khi thu thập thông tin.

1.3 Thông tin thu nhận từ bên thứ ba

          Khi được pháp luật cho phép, chúng tôi có thể thu nhận thông tin cá nhân của bạn từ các kênh công khai hoặc các bên thứ ba khác. Ví dụ: khi bạn sử dụng các dịch vụ mạng xã hội của bên thứ ba hoặc các ứng dụng cài đặt sẵn của bên thứ ba, chúng tôi cũng có thể thu nhận thông tin cá nhân của bạn từ các dịch vụ hoặc ứng dụng này. Ngoài ra, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn tại thời điểm thu thập và sẽ xin phép bạn.

          itel cũng có thể sử dụng các phương pháp khác để thu thập thông tin khác về bạn, thiết bị của bạn hoặc việc sử dụng dịch vụ, các phương pháp này sẽ được giải thích cho bạn tại thời điểm thu thập hoặc chúng tôi sẽ xin phép bạn.

1.4 Thu thập và sử dụng thông tin phi cá nhân

          Thông tin phi cá nhân đề cập đến thông tin không thể sử dụng để xác định danh tính của một thể nhân, chẳng hạn như thông tin về việc truy cập trang web, tải xuống ứng dụng, bán sản phẩm và các thông tin tóm tắt khác nhau mang tính chất thống kê. Mục đích chúng tôi thu thập là để tìm hiểu xem người dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi như thế nào và chúng tôi sử dụng kiến thức này làm cơ sở để liên tục cải thiện dịch vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng. Vì loại thông tin này không phải là thông tin cá nhân, chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và chuyển thông tin phi cá nhân theo quyết định của chúng tôi khi được pháp luật cho phép; khi loại thông tin này được kết hợp với thông tin cá nhân, nó sẽ được coi là thông tin cá nhân. Chúng tôi sẽ xử lý thông tin đó theo các yêu cầu của luật pháp và quy định liên quan về việc bảo vệ dữ liệu riêng tư cá nhân.

          Cần phải nhấn mạnh và tuyên bố một lần nữa rằng do các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi có số lượng lớn nên nội dung và tình huống itel thu thập thông tin cá nhân được liệt kê ở đây không thể bao gồm hết tất cả các tình huống công việc của chúng tôi. Với bất kỳ nội dung nào không có trong Chính sách này, chúng tôi sẽ bổ sung bằng cách nêu cụ thể trong chính sách quyền riêng tư của các sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể hay bằng thông báo hoặc các cách thức khác khi chúng tôi thu thập dữ liệu trong các tình huống công việc cụ thể.

2. Mục đích chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân

          Khi chúng tôi cần thực hiện nghĩa vụ với bạn theo thỏa thuận người dùng và/hoặc hợp đồng dịch vụ hoặc khi chúng tôi đánh giá cần phải bảo vệ lợi ích hợp pháp mà chúng tôi hoặc bên thứ ba theo đuổi, với sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi cũng có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ và thực thi các nghĩa vụ pháp lý được áp dụng. Chúng tôi sẽ tuân thủ nghiêm ngặt nội dung của Chính sách quyền riêng tư này và các bản cập nhật khi sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

2.1 Để cung cấp cho bạn các dịch vụ đăng ký và dịch vụ quản lý tài khoản. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cơ bản bạn đã điền trong quá trình đăng ký để  cung cấp cho bạn các dịch vụ đăng ký tương ứng và các dịch vụ quản lý tài khoản tiếp theo;

2.2 Để cung cấp sự hỗ trợ khách hàng và các dịch vụ liên quan cho các hoạt động mua hàng và sau mua hàng của bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể cần bạn     cung cấp thông tin cần thiết khi chúng tôi cung cấp dịch vụ giao hàng, dịch vụ bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật hoặc thông qua phản hồi của các báo cáo lỗi   để nhanh chóng xác định và khắc phục những sự cố bất thường đang xảy ra, v.v.

2.3 Để cung cấp cho bạn các dịch vụ thông tin cho nhu cầu hoặc sở thích của bạn. Ví dụ: chúng tôi hoặc bên thứ ba có thể sử dụng thông tin vị trí của bạn để cung cấp cho bạn thông báo đẩy về dự báo thời tiết, điều hướng vị trí địa lý và các dịch vụ thông tin liên quan khác; chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn, phân tích thói quen sử dụng và sở thích hành vi của bạn, đồng thời cung cấp cho bạn thông báo hoặc dịch vụ đẩy nội dung dựa trên sự đồng ý của bạn.

2.4 Để tiếp tục cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn, chúng tôi có thể mời bạn tham gia các chương trình liên quan tới cải tiến sản phẩm và   trải nghiệm người dùng hoặc các hoạt động tương tác. Sau khi bạn tham gia các chương trình hoặc hoạt động của chúng tôi, chúng tôi có thể thu     thập thông tin cá nhân cần thiết của bạn như số điện thoại di động (chủ yếu được sử dụng để nghiên cứu và trả lại sản phẩm), thông tin thiết bị, dữ   liệu hành vi hoạt động, thông tin vị trí và thông tin nhật ký dành cho việc phân tích thống kê để liên tục cải thiện và tối ưu hóa sản phẩm, đồng thời   cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn;

2.5 Với các hoạt động xúc tiến thương mại. Nếu bạn tham gia rút thăm trúng thưởng, cuộc thi hoặc chương trình khuyến mãi tương tự, chúng tôi có thể   sử dụng thông tin bạn cung cấp để quản lý các chương trình đó;

2.6 Chúng tôi có thể tiến hành khảo sát vĩ mô với khách hàng để phân tích thị phần. Chúng tôi có thể thu thập thông tin như lượt truy cập trang web, lượt   tải xuống ứng dụng và doanh số sản phẩm để phân tích thị phần và cung cấp tài liệu tham khảo để phát triển kinh doanh.

2.7 Các mục đích khác mà bạn đồng ý. Khi chúng tôi muốn sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích khác, nếu mục đích đó không được nêu trong   Chính sách này, chúng tôi sẽ sử dụng chính sách quyền riêng tư hoặc thông báo về sản phẩm hay dịch vụ cụ thể hoặc các cách thức khác mà bạn có     thể tiếp cận để xin phép bạn trước.

Ⅱ. Cách chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự

          Cookie là các tệp nhỏ do trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ của chúng tôi truyền đến và lưu trữ trên thiết bị của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự khác để phân biệt bạn với những người dùng khác trên trang web của chúng tôi. Các trang web, dịch vụ trực tuyến, ứng dụng tương tác, email và các dịch vụ thông tin khác của chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ tương tự khác như thẻ pixel và đèn hiệu web. Chúng tôi thường coi thông tin do cookie và các công nghệ tương tự thu thập là thông tin phi cá nhân. Tuy nhiên, khi địa chỉ Giao thức Internet (IP) hoặc các mã định danh tương tự được coi là thông tin cá nhân theo luật pháp của các quốc gia liên quan, chúng tôi cũng sẽ tuân thủ luật pháp của các quốc gia liên quan.

          Chúng tôi và các đối tác của chúng tôi sử dụng cookie hoặc các công nghệ theo dõi tương tự để hiểu rõ hơn về việc sử dụng phần mềm di động trên thiết bị của bạn, để hiểu mức độ thường xuyên bạn sử dụng ứng dụng, các sự kiện xảy ra trong ứng dụng, mức độ sử dụng được cộng dồn, dữ liệu hiệu suất và ứng dụng được tải xuống từ đâu; chúng tôi và các đối tác của chúng tôi sử dụng cookie hoặc các công nghệ theo dõi tương tự để phân tích xu hướng, quản trị trang web, theo dõi hành vi của người dùng trên trang web và thu thập thông tin nhân khẩu học về cơ sở người dùng nói chung của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi có thể hợp tác với các bên thứ ba để hiển thị quảng cáo trên trang web của chúng tôi hoặc để quản lý quảng cáo của chúng tôi trên các trang web khác. Các đối tác bên thứ ba của chúng tôi có thể sử dụng cookie hoặc các công nghệ theo dõi tương tự để cung cấp quảng cáo cho bạn dựa trên lịch sử và sở thích duyệt web của bạn. Nếu muốn từ chối quảng cáo dựa trên sở thích, bạn có thể chọn "xóa/tắt cookie" để quản lý cookie và tùy chọn cookie. Nếu tùy chọn Không theo dõi đang bật trong trình duyệt của bạn, tất cả các trang web của chúng tôi sẽ tôn trọng cài đặt của bạn.

          Bạn có thể xóa tất cả cookie được lưu trữ trong các trang web và ứng dụng, nhưng nếu làm vậy, bạn cần thay đổi cài đặt mỗi khi truy cập trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi. Hầu hết các trình duyệt đều có chức năng chặn cookie. Nếu muốn quản lý cookie thông qua trình duyệt, bạn có thể tham khảo phần giới thiệu của nhà phát triển trình duyệt hoặc tìm kiếm trên Internet. Xin lưu ý rằng nếu bạn chặn cookie, một số tính năng và chức năng nhất định của trang web có thể không hoạt động bình thường hoặc thậm chí có thể ngừng hẳn hoạt động.

 

. Cách chúng tôi lưu trữ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn

          Thông tin cá nhân được thu thập dựa trên sự đồng ý của bạn sẽ được lưu trữ theo luật pháp và quy định về việc bảo vệ dữ liệu riêng tư cá nhân của các quốc gia liên quan. Trong phạm vi không bị cấm bởi luật pháp và quy định của địa phương, chúng tôi cũng có thể lưu trữ thông tin cá nhân được thu thập ở các quốc gia hoặc khu vực bên ngoài quốc gia nơi đặt doanh nghiệp.

          Cho dù chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân ở quốc gia nơi đặt doanh nghiệp hoặc ở các quốc gia hoặc khu vực khác, trong phạm vi không vi phạm luật pháp và quy định, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin đó theo các luật và quy định liên quan về lưu trữ dữ liệu. Đồng thời, chúng tôi sẽ xem xét các đặc điểm, phạm vi và mục đích xử lý thông tin cá nhân, các rủi ro có thể gặp phải trong quá trình xử lý và những hậu quả nghiêm trọng do sự thiệt hại gây ra, v.v. và thực hiện các biện pháp bảo mật cần thiết. Ví dụ: chúng tôi sẽ sử dụng các phương pháp mã hóa và khử nhận dạng để lưu trữ thông tin cá nhân đã thu thập. Chúng tôi cũng sẽ giữ thông tin trong thời gian lưu trữ ngắn nhất theo quy định của pháp luật. Đối với những nội dung không được pháp luật quy định, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin theo thời gian lưu trữ ngắn nhất cần thiết cho công việc. Đối với dữ liệu vượt quá thời gian lưu trữ hoặc dữ liệu mà bạn yêu cầu chúng tôi xóa, chúng tôi sẽ xóa theo cách phù hợp hoặc thực hiện các biện pháp thích hợp khác mà không vi phạm luật pháp và quy định có liên quan. Ngoài ra, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết khác để bảo vệ tính bảo mật cho thông tin cá nhân của bạn và ngăn chặn việc lạm dụng, truy cập trái phép và sửa đổi, tiết lộ hoặc phá hủy, v.v. đối với dữ liệu.

          Tuy nhiên, chúng tôi cần nhắc lại với bạn rằng dù các biện pháp có hoàn hảo đến đâu thì cũng không có sự đảm bảo tuyệt đối là sẽ tránh được các sự cố bảo mật trong lưu trữ dữ liệu. Nếu vi phạm an ninh xảy ra, chúng tôi sẽ báo cáo cho cơ quan quản lý tương ứng theo yêu cầu của luật pháp và quy định có liên quan và cung cấp loại dữ liệu cá nhân liên quan đến vi phạm, số lượng chủ thể dữ liệu, hậu quả có thể xảy ra của vi phạm và các biện pháp khắc phục chúng tôi dự định thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan quản lý. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp tốt nhất có thể để khắc phục hoặc giảm thiểu thiệt hại và hậu quả của việc rò rỉ dữ liệu. Khi được pháp luật và các quy định cho phép hoặc yêu cầu, chúng tôi sẽ kịp thời thông báo cho bạn về những hậu quả có thể xảy ra hoặc thiệt hại đáng kể để bạn có thể áp dụng ngay biện pháp thích hợp nhằm bảo vệ quyền lợi của mình ở mức cao nhất có thể.

          Không có trang web, đường truyền Internet, hệ thống máy tính và kết nối không dây nào an toàn tuyệt đối. Trừ các biện pháp bảo vệ cần thiết mà chúng tôi đã tiến hành, người dùng phải nâng cao nhận thức về các rủi ro bảo mật quyền riêng tư. Ví dụ: khi bạn chuyển từ dịch vụ của chúng tôi sang các trang web, liên kết, sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba, để bảo mật mọi dữ liệu do các trang web, liên kết, sản phẩm hoặc dịch vụ đó thu thập, vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện của các bên thứ ba đó. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các sự cố bảo mật dữ liệu do các bên thứ ba đó gây ra. Nếu bạn thấy rằng một số nội dung, quảng cáo hoặc chức năng nhất định trong trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi có thể do bên thứ ba cung cấp và có thể gây nguy hiểm cho quyền riêng tư và bảo mật của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức vì chúng tôi sẽ ưu tiên xử lý vấn đề này theo luật pháp và quy định.

Ⅳ. Cách chúng tôi chia sẻ, truyền, tiết lộ thông tin và dữ liệu cá nhân của bạn

          Khi chia sẻ, truyền và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi đề cao các nguyên tắc và yêu cầu giảm thiểu, cần thiết và hợp pháp. Trong các trường hợp thông thường, chúng tôi không chia sẻ, truyền hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn ra bên ngoài. Tuy nhiên, trong phạm vi được luật pháp và quy định áp dụng cho phép, chúng tôi có thể chia sẻ, truyền và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong các tình huống sau:

          Để cung cấp cho bạn các dịch vụ kịp thời, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty liên kết của itel. Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin của bạn trong các công ty liên kết của itel cho các mục đích hợp pháp, rõ ràng và chỉ chia sẻ thông tin cần thiết để cung cấp dịch vụ, đồng thời chúng tôi có nghĩa vụ tuân thủ các mục đích được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này. Nếu một mục đích liên quan không có trong Chính sách này, chúng tôi sẽ nêu mục đích đó trong chính sách quyền riêng tư tương ứng hoặc trong thông báo của sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.

          Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân cần thiết với các đối tác bên thứ ba được ủy quyền (bao gồm nhà cung cấp dịch vụ kho vận, nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu, nhà cung cấp dịch vụ sau bán hàng, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo tiếp thị, v.v.) để thực hiện các chức năng nhất định hoặc để cung cấp cho bạn dịch vụ và trải nghiệm người dùng tốt hơn. Ví dụ: khi bạn mua sản phẩm itel, itel có thể cần cung cấp thông tin cá nhân có liên quan của bạn cho nhà cung cấp dịch vụ kho vận để sắp xếp giao hàng; khi cung cấp dịch vụ sau bán hàng cho bạn, chúng tôi có thể cần cung cấp thông tin cá nhân có liên quan của bạn cho nhà cung cấp dịch vụ sau bán hàng để cung cấp dịch vụ và hỗ trợ tốt hơn. Chúng tôi đề cao các nguyên tắc giảm thiểu, cần thiết và hợp pháp khi thực hiện việc chia sẻ đó. Trước khi chia sẻ thông tin, chúng tôi sẽ ký các thỏa thuận bảo mật nghiêm ngặt với các đối tác ủy quyền và yêu cầu họ thực hiện các biện pháp bảo mật và an ninh có liên quan để xử lý thông tin cá nhân theo Chính sách này và luật áp dụng trong khu vực pháp lý của bạn.

          Để cung cấp sự đánh giá, phân tích hoặc các dịch vụ kinh doanh khác, chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin phi cá nhân của bạn với các bên thứ ba, ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu tổng hợp để giúp các đối tác (như nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo) hiểu được hiệu quả, phản hồi và xu hướng sử dụng cho dịch vụ của họ.

          Trong trường hợp sáp nhập, mua lại hoặc thanh lý phá sản, chuyển nhượng tài sản và giao dịch liên quan khác, nếu có liên quan đến việc truyền thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ yêu cầu công ty hoặc tổ chức mới nắm giữ thông tin cá nhân của bạn tiếp tục tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này thông qua thỏa thuận hoặc các biện pháp thích hợp khác, đồng thời chúng tôi sẽ yêu cầu đối tượng đó thực hiện các biện pháp bảo mật và an ninh ở mức độ không kém hơn các yêu cầu của Chính sách này khi xử lý thông tin cá nhân.

          Chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ công khai thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau: có sự đồng ý rõ ràng của bạn hoặc để thực thi hoặc hỗ trợ thực thi một yêu cầu tiết lộ bắt buộc theo luật.

Ⅴ. Thông tin cá nhân của bạn được truyền qua biên giới như thế nào

          Là một công ty hoạt động trên toàn cầu, chúng tôi có tài nguyên hoặc máy chủ ở các quốc gia hoặc khu vực khác nhau trên toàn thế giới để hỗ trợ các sản phẩm và dịch vụ của mình. Để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho bạn, trong phạm vi được luật pháp và quy định địa phương cho phép và với sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể truyền thông tin cá nhân của bạn sang quốc gia hoặc khu vực thứ ba để lưu trữ hay xử lý hoặc dữ liệu của bạn có thể được một quốc gia hoặc khu vực thứ ba truy cập. Luật bảo vệ quyền riêng tư của các quốc gia hoặc khu vực này có thể khác nhau. Chúng tôi sẽ tuân theo các yêu cầu pháp lý của quốc gia hoặc khu vực nơi có thông tin cá nhân để thực hiện việc truyền dữ liệu qua biên giới tương ứng và xử lý thông tin cá nhân khác.

Ⅵ.Quyền của bạn đối với thông tin cá nhân

          Là chủ thể dữ liệu, bạn có một loạt quyền đối với thông tin cá nhân của mình, bao gồm quyền xác nhận, truy cập, sửa chữa, xóa, rút lại sự đồng ý và khiếu nại. Chúng tôi hoàn toàn hiểu và tôn trọng quyền của bạn. Chúng tôi cũng sẽ thực hiện các bước tích cực để đảm bảo rằng các quyền của bạn được bảo vệ một cách hiệu quả. Tuy nhiên, vui lòng hiểu và lưu ý rằng vì lý do bảo mật, chúng tôi có thể cần xác minh danh tính của bạn trước khi xử lý yêu cầu bạn đưa ra. Về nguyên tắc, chúng tôi không tính phí cho yêu cầu hợp pháp và hợp lý của bạn, nhưng chúng tôi sẽ tính một khoản phí nhất định với các yêu cầu lặp đi lặp lại vượt quá giới hạn hợp lý khi có thể áp dụng. Chúng tôi có thể từ chối các yêu cầu lặp đi lặp lại một cách vô lý, đòi hỏi các phương tiện kỹ thuật quá mức (ví dụ: phát triển các hệ thống mới hoặc thay đổi căn bản các cách thức hiện có), gây rủi ro cho các quyền hợp pháp của người khác hoặc rất phi thực tế hay vi phạm các quy định bắt buộc của pháp luật.

6.1 Quyền xác nhận và truy cập: Chúng tôi thông báo cho bạn cách chúng tôi thu thập và xử lý thông tin cá nhân thông qua Chính sách quyền riêng tư này hoặc dưới dạng chính sách quyền riêng tư hoặc thông báo của sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Bạn có quyền xác nhận hoặc từ chối việc thu thập và xử lý đó thông qua hộp kiểm hoặc các phương pháp khác. Tuy nhiên, sau khi bạn từ chối, một số chức năng yêu cầu sự ủy quyền và đồng ý rõ ràng của bạn để sử dụng có thể không còn khả dụng. Bạn có thể truy cập trực tiếp thông tin cá nhân bạn đã cung cấp cho chúng tôi trong giao diện của các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi. Đối với thông tin mà bạn không thể truy cập, bạn có thể gửi email đến privacy@transsion.com. Chúng tôi sẽ xử lý kịp thời sau khi nhận được email của bạn.

6.2 Quyền chỉnh sửa và xóa: Khi thông tin cá nhân của bạn thay đổi hoặc khi bạn thấy rằng thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi thu thập và xử lý bị thiếu chính xác hoặc không đầy đủ, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi sửa chữa hoặc bổ sung. Bạn có thể trực tiếp chỉnh sửa hoặc sửa đổi một số thông tin cá nhân của mình trên các trang chức năng của sản phẩm/dịch vụ có liên quan. Khi thông tin cá nhân của bạn được chúng tôi thu thập đã hoàn thành mục đích thu thập hoặc không còn cần thiết nữa hoặc khi bạn thấy rằng việc chúng tôi thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn vi phạm các điều khoản của pháp luật và các quy định hoặc Chính sách quyền riêng tư này, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân có liên quan. Với thông tin cá nhân mà chúng tôi chưa cung cấp cho bạn kênh để chỉnh sửa hoặc xóa, bạn có thể yêu cầu chỉnh sửa hoặc xóa bằng cách liên hệ với privacy@transsion.com.

6.3 Quyền rút lại sự đồng ý: Để đạt được các tính năng tương ứng của các sản phẩm hoặc dịch vụ khác nhau của chúng tôi, chúng tôi yêu cầu thông tin cá nhân cần thiết như một điều kiện tiên quyết. Điều này được mô tả trong phần "Cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn" trong Chính sách quyền riêng tư này. Bạn có thể thu hồi sự đồng ý mà trước đây, bạn đã trao cho chúng tôi vì một mục đích cụ thể bằng cách xóa thông tin, tắt các tính năng của thiết bị và yêu cầu rút lại sự đồng ý, bao gồm việc thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi quản lý hoặc kiểm soát. Nếu phương thức yêu cầu rút lại sự đồng ý được nêu rõ trong chính sách quyền riêng tư hoặc thông báo của sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể, vui lòng tuân thủ. Nếu không có quy định, bạn có thể gửi yêu cầu có liên quan đến privacy@transsion.com.

6.4 Quyền khiếu nại: Bạn có quyền khiếu nại bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ privacy@transsion.com. Chúng tôi sẽ trả lời ngay sau khi nhận được khiếu nại của bạn. Nếu bạn không hài lòng với phản hồi của chúng tôi, đặc biệt là khi việc xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi làm tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của bạn, bạn có thể gửi khiếu nại hoặc báo cáo cho bộ phận bảo vệ dữ liệu cá nhân theo luật định tại địa phương hoặc nộp đơn kiện lên tòa án có thẩm quyền.

Ⅶ. Cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của trẻ em

          Trẻ em (luật pháp của các quốc gia hoặc khu vực khác nhau có ngưỡng riêng khi xác định độ tuổi của trẻ em, chúng tôi sẽ xác định trẻ em chủ yếu dựa trên luật pháp và quy định của quốc gia hoặc khu vực nơi đặt doanh nghiệp) không được phép sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi trừ khi có sự đồng ý và hướng dẫn của người giám hộ hợp pháp của trẻ em và được luật pháp và quy định có liên quan cho phép. Về nguyên tắc, chúng tôi không chủ động thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ em. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của trẻ em với sự cho phép và đồng ý rõ ràng của người giám hộ trẻ em trong phạm vi pháp luật cho phép và khi chắc chắn là cần thiết phải thu thập thông tin đó. Nếu bất cứ lúc nào người giám hộ cần truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân liên quan đến trẻ em đang được giám hộ, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng các phương pháp được mô tả trong tài liệu này và chúng tôi sẽ phản hồi kịp thời. Nếu bạn thấy rằng thông tin của một trẻ em đã được chuyển cho chúng tôi mà người giám hộ hợp pháp không biết, vui lòng gửi email đến privacy@transsion.com để liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ loại bỏ các thông tin liên quan sớm nhất có thể. Nếu chúng tôi thấy rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân của một trẻ em mà không có sự đồng ý trước của người giám hộ có thể xác minh, chúng tôi cũng sẽ thực hiện các bước để xóa nội dung liên quan sớm nhất có thể.

Ⅷ. Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và dịch vụ

          Khi bạn sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của itel, bạn có thể nhận được liên kết đến các trang web hoặc nội dung và dịch vụ của bên thứ ba do các bên thứ ba chứ không phải chúng tôi cung cấp. Bạn có thể chọn có hoặc không truy cập hay chấp nhận các trang web, sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba dựa trên đánh giá của chính bạn. Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi không áp dụng cho các sản phẩm và dịch vụ do bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp. Vì chúng tôi không thể kiểm soát một cách thực chất bên thứ ba, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về việc thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bên thứ ba. Do đó, khi bạn gửi bất kỳ thông tin nào cho bên thứ ba, vui lòng tìm hiểu kỹ chính sách quyền riêng tư của bên thứ ba và lưu ý khi bảo vệ thông tin cá nhân của chính bạn.

Ⅸ. Bổ sung và cập nhật chính sách

          Chính sách này chủ yếu giải thích cách chúng tôi thu thập, xử lý, lưu trữ và truyền thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của itel. Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh và tuyên bố lại rằng do các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi có số lượng lớn nên các phương pháp thu thập thông tin, các loại phương pháp thu thập, sử dụng, xử lý và việc tiết lộ được mô tả trong Chính sách này có thể không được liệt kê đầy đủ trong tài liệu này. Chúng tôi có thể thông báo cho bạn thông qua chính sách quyền riêng tư hay thông báo hoặc bằng các cách thức khác dành cho sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.

          Khi doanh nghiệp của chúng tôi phát triển và các sản phẩm hoặc dịch vụ chúng tôi cung cấp thay đổi, chúng tôi có quyền cập nhật hoặc sửa đổi Chính sách này tùy từng thời điểm. Nếu sửa đổi Chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về Chính sách mới nhất thông qua trang web chính thức của itel tại www.itel-mobile.com hoặc thiết bị di động. Vui lòng chú ý đến trang web chính thức và các thông báo trên thiết bị di động của chúng tôi ngay lập tức để theo kịp các bản cập nhật của Chính sách quyền riêng tư này. Mặc dù Chính sách quyền riêng tư này có thể được điều chỉnh mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn, chúng tôi sẽ không làm suy yếu các quyền của bạn theo Chính sách quyền riêng tư này.

          Nội dung của các sản phẩm hoặc dịch vụ của TRANSSION được mô tả trong tài liệu này có thể thay đổi tùy theo loại sản phẩm bạn sử dụng, phiên bản hệ thống hoặc các yêu cầu của luật pháp và quy định tại địa phương.

Ⅹ. Cách liên hệ với chúng tôi

          Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách quyền riêng tư hoặc cách thức bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

          Email: privacy@transsion.com (Lưu ý: Hộp thư này chỉ sử dụng để nhận thư liên quan đến Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi hoặc việc chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân)

          Địa chỉ: 17th Floor, Desay Building, No.9789 Shen Nan Road, Hi-Tech Park, Nanshan District, Shenzhen, China